วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

ลายพระหัตถ์รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2456)

ลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมากระทำเปิด
โรงเรียนตัวอย่างวัดสัตตนารถปริวัตร
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2456
และพระราชทานนามใหม่ว่า
"โรงเรียนเบญจมราชูทิศ"
ที่มา : หนังสือครบรอบ 111 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: