วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ราชบุรีเกมส์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ราชบุรีเกมส์ จัดพิมพ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ.2547 ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ
จัดทำโดย จังหวัดราชบุรี
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์บ้านสี่เฒ่า
อ่านต่อ >>

สูจิบัตรพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์สูจิบัตร พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์
ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ.2547
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์บ้านสี่ผู้เฒ่า

**********************************

อ่านต่อ >>

แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวใน จ.ราชบุรี
แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวใน จ.ราชบุรี
เหตุที่จัดพิมพ์  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ.2547 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้ง 24 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม พ.ศ.2548 ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ
จัดทำโดย จังหวัดราชบุรี
ผู้ให้การสนับสนุน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนราชบุรี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์บ้านสี่เฒ่า
อ่านต่อ >>

สมุดภาพระบายสี มังกรแก้ว (พ.ศ.2547)สุมดภาพระบายสี "มังกรแก้ว"
จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์  ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ.2547 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้ง 24 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม พ.ศ.2548  ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์บ้านสี่เฒ่า

สติกเกอร์ที่อยู่ในสุมุด
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

อัศนี พลจันทร บรรพอัยการผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม (พ.ศ.2556)

ปกหน้า


ปกหลัง


ชื่อหนังสือ : อัศนี  พลจันทร บรรพอัยการผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม
เนื้อหา : ประวัติโดยละเอียดของอัศนี พลจันทร
ผู้เขียน : ยืนหยัด  ใจสุมทร

จัดทำโดย : มูลนิธิอัศนี  พลจันทร (นายผี) (ดูรายละเอียด)
พิมพ์เมื่อ : 11 พฤษภาคม พ.ศ.2556
ISBN : 978-616-91742-0-2

สถานที่พบ : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

**************************************
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แผ่นพับสวนผึ้งรีสอร์ท

                      ด้านหน้า                                                ด้านหลัง

ชื่อเอกสาร : แผ่นพับ SuanPeung Resort
เนื้อหา : แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา (ดูรายละเอียด) ภาพรีสอร์ทพร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ผู้จัดทำ : Newtravel  Thailand (http://www.suanphungguide.com)
ปีที่พิมพ์ : ไม่ทราบ
ได้รับเมื่อ24 ก.พ.2556 แจกจ่ายในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556 

******************************************
อ่านต่อ >>

แผ่นพับแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว จ.ราชบุรี (พ.ศ.2556)

                  ด้านหน้า                                                   ด้านหลัง      

ชื่อเอกสาร : แผ่นพับแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว จ.ราชบุรี
เนื้อหา : แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวภายใน จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด) เบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญในแต่ละอำเภอ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว อ.สวนผึ้ง (ดูรายละเอียด) แนะนำร้านอาหาร 
ผู้จัดทำ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี
ปีที่จัดทำ : ไม่ระบุ
ได้รับเมื่อ : 24 ก.พ.2556 แจกจ่ายในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

******************************
อ่านต่อ >>