วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

เครื่องมือหิน (ยุคก่อนประวัติศาสตร์) ในจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2550)

เครื่องมือหิน (ยุคก่อนประวัติศาสตร์)
ในจังหวัดราชบุรี
ชื่อหนังสือ เครื่องมือหิน (ยุคก่อนประวัติศาสตร์) ในจังหวัดราชบุรี
เรื่องและภาพ สุรินทร์ เหลือลมัย
ISBN 978-974-9681-97-8
พิมพ์ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2550
จัดทำในโครงการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นราชบุรี ดำเนินการโดย สำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
เจ้าของ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ ชั้น 6 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2786 โทรสาร.0-3232-2862
ออกแบบและบริหารการพิมพ์ บริษัท สร้างสื่อ จำกัด 17/118 ซ.ประดิพัทธ์ 1 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2271-4339, 0-2279-9636 โทรสาร.0-2618-7838
พิมพ์เผยแพร่ ไม่จำหน่าย

***************************

ไม่มีความคิดเห็น: