วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

ท่องโลกพิพิธภัณฑ์ไทยในราชบุรี (พ.ศ.2553)

ท่องโลกพิพิธภัณฑ์ไทยในราชบุรี

หนังสือประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2553
ชื่อหนังสือ ท่องโลกพิพิธภัณฑ์ไทยในราชบุรี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี
ISBN 978-974-417-215-0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี สำนักศิลปากรที่  1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช 2553 จำนวน 500 เล่ม
ผู้เขียน นางพูลศรี จีบแก้ว หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และ น.ส.ปราจิน เครือจันทร์ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
จัดพิมพ์โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒฯธรรม
พิมพ์ที่ บริษัท  บางกอกอินเฮ้าส์ จำกัด โทร.081-880-8285 อีเมล์ bangkokinhouse@hotmail.com
หนังสือเพื่อเผยแพร่ ไม่จำหน่าย

***********************

ไม่มีความคิดเห็น: