วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทรัพยากรธรณีสัญลักษณ์ของจังหวัด


ชื่อหนังสือ : ทรัพยากรธรณีสัญลักษณ์ของจังหวัด
เนื้อหา : ทรัพยากรธรณีที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
จัดทำโดย : กรมทรัพยากรธรณี
พิมพ์ : ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1,500 เล่ม
ISBN 978-974-226-471-0
ดาวน์โหลดหนังสือ
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แสตมป์ราชบุรี

เมื่อ 31 กรกรฎาคม 2555 ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโปรโมชั่นแคมเปญใหม่ “แสตมป์รักเมืองไทย” ชวนคนไทย กิน เที่ยว ทัก รักเมืองไทย กับ แสตมป์ 77 จังหวัด ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย


โดยในแสตมป์ของแต่ละจังหวัดจะคัดเลือกเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด มาจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ซึ่งจังหวัดราชบุรี ภาพโอ่งมังกรได้ถูกนำไปออกแบบจัดพิมพ์เป็นแสตมป์ของจังหวัดราชบุรี
*******************************

อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี ปี 2555
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

สูจิบัตรงาน "ที่นี่ชยราชบุรี เล่าขานวัฒนธรรมไทย" (พ.ศ.2553)


สูจิบัตร งาน "ที่นี่ชยราชบุรี เล่าขานวัฒนธรรมไทย" เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดราชบุรี เมื่อ วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวรณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และบริเวณถนนวรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี ในโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมแผ่นดินเมืองชยราชบุรี วิถีลุ่มน้ำแม่กลอง ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy ) โดยจังหวัดราชบุรีได้บูรณาการ ร่วมกับโครงการถนนวัฒนธรรม ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และโครงการถนนคนเดิน (อนุรักษ์วัฒนธรรม) ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
สถานที่พบ : ห้องสมุดราชบุรีศึกษา
จัดพิมพ์โดย : สำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี

********************************

อ่านต่อ >>