วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

พระบรมราชจักรีวงศ์ กับเมืองราชบุรี (พ.ศ.2525)

พระบรมราชจักรีวงศ์ กับเมืองราชบุรี

ชื่อหนังสือ พระบรมราชจักรีวงศ์ กับเมืองราชบุรี
จัดพิมพ์ เนื่องในมหามงคลสมัยสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2525
สถานที่พบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
พิมพ์ขึ้นเป็นที่ระลึก ไม่จำหน่าย

***************

ไม่มีความคิดเห็น: