วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ราชบุรีเกมส์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ราชบุรีเกมส์ จัดพิมพ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ.2547 ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ
จัดทำโดย จังหวัดราชบุรี
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์บ้านสี่เฒ่า
อ่านต่อ >>

สูจิบัตรพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์สูจิบัตร พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์
ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ.2547
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์บ้านสี่ผู้เฒ่า

**********************************

อ่านต่อ >>

แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวใน จ.ราชบุรี
แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวใน จ.ราชบุรี
เหตุที่จัดพิมพ์  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ.2547 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้ง 24 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม พ.ศ.2548 ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ
จัดทำโดย จังหวัดราชบุรี
ผู้ให้การสนับสนุน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนราชบุรี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์บ้านสี่เฒ่า
อ่านต่อ >>

สมุดภาพระบายสี มังกรแก้ว (พ.ศ.2547)สุมดภาพระบายสี "มังกรแก้ว"
จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์  ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม พ.ศ.2547 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้ง 24 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม พ.ศ.2548  ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์บ้านสี่เฒ่า

สติกเกอร์ที่อยู่ในสุมุด
อ่านต่อ >>