วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

สถานการณ์พลังงาน จ.ราชบุรี พ.ศ.2553

สถานการณ์พลังงาน จ.ราชบุรี พ.ศ.2553

ชื่อหนังสือ สถานการณ์พลังงาน จ.ราชบุรี พ.ศ.2553
จัดทำโดย สำนักงานพลังงาน จังหวัดราชบุรี กระทรวงพลังงาน
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า, บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

*********************

ไม่มีความคิดเห็น: