วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

ก๊อดอามี่ มณีลอย ปลุกราชบุรีเขย่าโลก (พ.ศ.2543)

ก๊อดอามี่ มณีลอย ปลุกราชบุรีเขย่าโลก

ชื่อหนังสือ ก๊อดอามี่ มณีลอย ปลุกราชบุรีเขย่าโลก
เขียนโดย ปรีชา เรืองจันทร์
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน 2543 จำนวน 1,000 เล่ม
ISBN 974-85908-2-8
ออกแบบปก สุขวัฒน์  ทัศนาแท้
จัดรูปเล่มและดูแลการผลิต ประนอม นพเก้า
พิมพ์ที่ ธรรมรักษ์การพิมพ์ 1/5 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3233-7518, 0-3232-5534-5
เนื้อหา : ดูรายละเอียด
ราคา 100 บาท

*****************

ไม่มีความคิดเห็น: