วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

คู่มือท่องเที่ยวเมืองราชบุรี (พ.ศ.2547)

คู่มือท่องเที่ยวเมืองราชบุรี


ชื่อหนังสือ คู่มือท่องเที่ยวเมืองราชบุรี
จัดพิมพ์ในโอกาสจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2547 โดย ศูนย์ประสานงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 34 "ราชบุรีเกมส์" (ดูรายละเอียด)
ออกแบบและพิมพ์ที่ เพชรเกษมการพิมพ์ (หน้าสำนักที่ดิน จ.นครปฐม) โทร.0-3421-9071-3
สถานที่พบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

*********************************

ไม่มีความคิดเห็น: