วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

วรรณกรรมของชาวจอมบึงฯ (พ.ศ..........)

วรรณกรรมของชาวจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

ชื่อหนังสือ วรรณกรรมของชาวจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ผู้เขียน วีระวัชร์ ปิ่นเขียน  ภาควิชาภาษาไทย คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
สถานที่พบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

*******************

ไม่มีความคิดเห็น: