วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

รวมรำลึก (พ.ศ.2552)

รวมรำลึก

ชื่อเอกสาร : รวมรำลึก
จัดทำแจกเป็นที่ระลึกในงานไหว้ครูประจำปี ดนตรีและนาฎศิลป์สำนักครูรวม  พรหมบุรี คณะรวมศิษย์บรรเลง ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี วันที่ 19 พ.ย.2553
จัดทำโดย ประโยชน์  ทางมีศรี  สุรินทร์ เจือหอม และเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์
เนื้อหา เกี่ยวกับพิธีไหว้ครู ประวัติครูรวม พรหมบุรี และศิษยานุศิษย์สายต่างๆ
ไม่จำหน่าย แจกเป็นที่ระลึก

*****************

ไม่มีความคิดเห็น: