วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

ที่ระลึกเปิดศาลากลางจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2525)

ที่ระลึกเปิดศาลากลางจังหวัดราชบุรี
13 มิถุนายน 2525

ชื่อหนังสือ ที่ระลึกเปิดศาลากลางจังหวัดราชบุรี
จัดทำขึ้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2525
กำลังจัดทำข้อมูล
สถานที่พบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
แจกเป็นที่ระลึก ไม่จำหน่าย

****************************

ไม่มีความคิดเห็น: