วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

แผ่นพับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวราชบุรี (พ.ศ.2547)


ชื่อเอกสาร : แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวราชบุรี
จัดพิมพ์และแจกจ่ายฟรี : เนื่องในโอกาสจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "ราชบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2547
จัดทำโดย : จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย : โรงงาน, บริษัท, และห้างร้านต่างๆอ่านต่อ >>

ศตวรรษสมโภชวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ค.ศ.1904-2004ชื่อหนังสือ : ศตวรรษสมโภชวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ค.ศ.1904-2004
พิมพ์แจกจ่ายฟรี : เป็นหนังสืออนุสรณ์ในโอกาสสมโภช 100 ปี วัดอัครเทวดามีคาแอล ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
คณะผู้จัดทำ : ศตวรรษสมโภชวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง (ค.ศ.1904-2004) และ 169 ปีกลุ่มคริสตชนวัดดอนกระเบื้อง (ค.ศ.1835-2004)
ประธานจัดทำหนังสือ คุณปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล
บรรณาธิการ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด
ความหนา 186 หน้า
ออกแบบและจัดพิมพ์ : บริษัท สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด โทร.0-2463-4195-6,0-2819-3220 โทรสาร. 0-2819-3221 (คุณเรืองรุ้ง  บุญรติวงศ์)


อ่านต่อ >>

สูจิบัตรงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติครั้งที่ 19 (พ.ศ.2553)สูจิบัตร : งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (19TH National Rover Moot Thailand 2010)
วันเวลาและสถานที่ชุมนุม : วันที่ 21-25 ตุลาคม 2554 ณ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี
พิมพ์ที่ :  แยกสีประสานการพิมพ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร.0-4381-2949, 0-4381-2107
จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหาร สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมัยที่ 17 ปี 2552-2553อ่านต่อ >>

แนวคิดทางธรรม (พ.ศ.2554)


ชื่อหนังสือ : แนวคิดทางธรรม
พิมพ์แจกฟรี เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูธีรญาณประยุต (เชื้อ ธีรปญฺโญ น.ธ.เอก) อดีตเจ้าคณะตำบลอ่างทอง และอดีจเจ้าอาวาสวัดใหญ่อ่างทอง ณ เมรุพิเศษวัดใหญ่อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมมิก จำกัด 54/67-68,71-72 ซอย 12 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2864-0434-5, 08-1923-8825,08-1863-8418 โทรสาร.0-2864-3540 อีเมล์ sahadham@hotmail.com,sahadhammik@yahoo.com
เนื้อหาสำคัญ :  ประวัติและผลงานพระครูธีรญาณประยุต (เชื้อ ธีรปญฺโญ น.ธ.เอก) ,ประวัติวัดใหญ่อ่างทอง และแนวคิดทางธรรม จำนวน 80 เรื่อง

******************************
อ่านต่อ >>