วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

เพลงกะเหรี่ยง (พ.ศ..........)

เพลงกะเหรี่ยง
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ชื่อหนังสือ เพลงกะเหรี่ยง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ผู้เขียน บุญเทอด  อรมุต โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
จัดทำโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
สถานที่พบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
พิมพ์เพื่อการศึกษา ไม่จำหน่าย

*******************

ไม่มีความคิดเห็น: