วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

ขบวนการแรงงานไทยในการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นฯ (พ.ศ.2544)

ขบวนการแรงงานไทยในการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น
ในสงครามโลกครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ขบวนการแรงงานไทยในการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2
ผู้เขียน ดำริห์  เรืองสุธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2544
จัดพิมพ์โดย สนพ.สุขภาพใจ (บัญชา เฉลิมชัยกิจ กรรมการผู้จัดการ)
จัดจำหน่ายโดย สายส่งสุขภาพใจ 14/349-350 ม.10 ถ.พระราม 2 (ซอย 38) แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150 โทร.02-415-2621, 02-415-6507, 02-415-6797 โทรสาร.02-416-7744
พิมพ์ที่ หจก.เอมี่ เทรดดิ้ง โทร.02-415-6507
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : เหตุการณ์บางส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใน จ.ราชบุรีสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ราคา 300 บาท
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

**********************

ไม่มีความคิดเห็น: