วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

สมุดราชบุรี (พ.ศ.2468)

ปกหนังสือ"สมุดราชบุรี"
พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2468

ปกด้านในสมุดราชบุรี

หนังสือ 'สมุดราชบุรี' หนังสือดีที่ตีตราเป็นหนังสือหายากไปแล้ว เพราะพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2468 โดยศาลารัฐบาลมณฑลราชบุรี เพื่อประกอบการจัดแสดงนิทรรศการในหอของมณฑลราชบุรี ในการแสดงสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นมหกรรมระดับชาติครั้งแรกของสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย และสถาบันจักรวาลวิทยา ไปค้นหาต้นฉบับดั้งเดิมมาปัดฝุ่นแล้วมอบให้ สำนักพิมพ์ต้นฉบับ จัดพิมพ์ในแบบเดิมๆ ในการพิมพ์ครั้งที่สอง เดือนมกราคม 2550

เฉพาะภาพประกอบ 52 ภาพ และเนื้อหาว่าด้วยคติชนวิทยา ชาติพันธุ์วรรณนา สถานที่ท่องเที่ยว ตำนานพื้นบ้าน ภาษาถิ่นในเขต 5 จังหวัดในสังกัดมณฑลราชบุรีเดิม (ราชบุรี เพ็ชร์บุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และสมุทสงคราม) รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับวิถีชีวิต ทำให้ภาพสังคมในยุคเกือบ 100 ปี โน้นกระจ่างชัดขึ้นมาก ทั้งยังได้แง่คิดในเรื่องความตื่นเต้นของชาวสยามที่จะมีงาน Expo แบบยุโรปเป็นครั้งแรก

อ.สุนทรี อาสะไวย์ แห่งสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่ายคำนำปูพื้นความเข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการพิพิธภัณฑ์และมหกรรมการแสดงของโลกตะวันตก ที่แพร่สู่สยามด้วยเงื่อนไขต่างๆ

*************************************

ไม่มีความคิดเห็น: