วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

ครบรอบ 111 ปีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (พ.ศ.2542)

ครบรอบ 111 ปีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ชื่อหนังสือ ครบรอบ 111 ปีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
พิมพ์ขึ้นเป็นที่ระลึก แจกจ่ายในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2542
จัดทำโดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (สมัยนายเสน่ห์ บุญญะหงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ)
เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติโรงเรียน ประวัติวัดสัตนารถบริวัตร ภาพเก่าในอดีต ฯลฯ
พิมพ์แจกจ่าย ไม่ได้จำหน่าย

******************

ไม่มีความคิดเห็น: