วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

ราชบุรีมีโอ่ง (พ.ศ.2529)

ราชบุรีมีโอ่ง

ชื่อหนังสือ ราชบุรีมีโอ่ง
เขียนโดย ปรีดา  ปัญญาจันทร์
ถ่ายภาพ วรพันธ์  มากทรัพย์ศรี
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2529
จัดพิมพ์ สุวีริยาสาส์น ตู้ ปณ.14-9 กรุงเทพฯ 10140
จัดจำหน่าย ชมรมเด็ก 323 หมู่ 1 ซ.ธีรพัฒน์ ถ.ประชาอุทิศ บางมด ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร.02-427-5709, 02-427-1703
พิมพ์ที่ บริษัท บงกชโปรดักชั่น จำกัด โทร.02-286-2161,02-287-1328-9
ราคา 15 บาท

******************

ไม่มีความคิดเห็น: