วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี (พ.ศ.2547)

8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี
ชื่อหนังสือ 8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี
จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี (สมัยนายพลวัต ชยานุวัชร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี) และสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี (สมัยนางกอบกุล นพอมรบดี ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรม)
พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2547 จำนวนที่พิมพ์ -ไม่ระบุ-
จัดพิมพ์โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี อาคาเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ ชั้น 6 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-2786 โทรสาร.0-3232-2862
พิมพ์ที่ บริษัท ธรรมรักษการพิมพ์ จำกัด 1/5 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-5534-5 ,0-3231-4147
สนับสนุนโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เลขที่ 128 ม.6 ถ.เพชรเกษม-บ้านชาวเหนือ ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
พิมพ์เผยแพร่ ไม่จำหน่าย

************************

ไม่มีความคิดเห็น: