วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

สมุดนำชม โบราณวัตถุสถานสมัยทวารวดี ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2504)


สมุดนำชม โบราณวัตถุสถานสมัยทวารวดี ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี
ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ยอร์จ เซเดส์ และคนอื่น ๆ
ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งแรก ปีที่พิมพ์: พ.ศ.2504
สำนักพิมพ์: กรมศิลปากร
รูปเล่ม: ปกอ่อน กระดาษปอนด์ + ภาพประกอบบนกระดาษอาร์ตมัน
จำนวนหน้า: 108 หน้า
รายละเอียด: จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในการที่กรมศิลปากรได้สำรวจและค้นพบโบราณสถาน ที่ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี ซึ่งปกคลุมอยู่ด้วยเนินดินและต้นไม้ และเมื่อขุดลอกดูราว 3 - 4 แห่ง ก็พบศิลปโบราณวัตถุ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นสมัยทวาราวดี มีอายุราวพันกว่าปีมาแล้ว

***********************

ไม่มีความคิดเห็น: