วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โปสเตอร์ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (พ.ศ.2550)


เอกสาร :  "โปสเตอร์ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี"
จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 120 ปี เมื่อปี พ.ศ.2550
จัดทำโดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (สมัยนายไพโรจน์ หนุนภักดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน)
ไม่จำหน่าย แจกจ่ายเป็นที่ระลึก

**************************

ไม่มีความคิดเห็น: