วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

คู่มือผู้ชมราชบุรีเกมส์ (พ.ศ.2547)

คู่มือผู้ชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
ราชบุรีเกมส์
18-28 ธันวาคม 2553
ชื่อหนังสือ คู่มือผู้ชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์
วันเวลาในการจัดการแข่งขัน 18-28 ธันวาคม 2553

จัดทำโดย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยมีนายพลวัต  ชยานุวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
ออกแบบ และพิมพ์ วิชั่น ยูนิตี้ 08-6604-5141 , 034-622-990
แจกจ่ายในช่วงพิธีเปิดและระหว่างการแข่งขันกีฬา

**************************

ไม่มีความคิดเห็น: