วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

ราชบุรี (พ.ศ.2543)

ราชบุรี
ชื่อหนังสือ ราชบุรี
เขียนโดย มรกต งามภักดี
ISBN 974-256-822-7
BOOKCODE 01-03-0235-01
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2543
สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ต้นอ้อ 1999 จำกัด
ผลิตและจำหน่ายโดย : องค์การการค้าของคุรุสภา 69 อาคาร 9 ถ.ราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02-629-1911-6
พิมพ์ที่ : บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 49 หมู่ 1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซ.เพชรเกษม 69 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร.02-444-3351-9, โทรสาร 02-444-0078
ราคา 250 บาท

บรรณาธิการ : นายวิมล  ไทรนิ่มนวล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : น.ส.ศุจิรดา  ปัญญาวิภูษณ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ : นายชาติชาย  มุกสง
กองบรรณาธิการ
นายเสรี  อุ่นยวง
นายปิติชัย  พงษ์วานิชอนันต์
น.ส.รัตนา  ศิริพูล
น.ส.รัศมี  ก่อพงศ์พนา
น.ส.กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร
น.ส.มรกต งามภักดี
น.ส.จิรนันต์ สุดประสงค์
ช่างภาพ : นายสมเจตน์  สุดประสงค์

************

ไม่มีความคิดเห็น: