วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

นิทานพื้นบ้านกระเหรี่ยงฯ (พ.ศ...........)

นิทานพื้นบ้านกะเหรี่ยง
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ชื่อหนังสือ นิทานพื้นบ้านกะเหรี่ยง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ผู้เขียน บุญเทอด  อรมุด โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
จัดทำโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
สถานที่พบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
พิมพ์เพื่อการศึกษา ไม่จำหน่าย

********************

ไม่มีความคิดเห็น: