วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

พิธีพุทธาภิเษก เหรียญพุทธคุณหลวงพ่อแก่นจันทน์ 100 ปีเสือป่ามหามงคล (พ.ศ.2553)

พิธีพุทธาภิเษก เหรียญพุทธคุณหลวงพ่อแก่นจันทน์
 100 ปีเสือป่ามหามงคล

ชื่อหนังสือ พิธีพุทธาภิเษก เหรียญพุทธคุณหลวงพ่อแก่นจันทน์ 100 ปีเสือป่ามหามงคล
จัดทำโดย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และที่ระลึก 100 ปีเสือป่า

*********************************

ไม่มีความคิดเห็น: