วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แผ่นพับสวนผึ้งรีสอร์ท

                      ด้านหน้า                                                ด้านหลัง

























ชื่อเอกสาร : แผ่นพับ SuanPeung Resort
เนื้อหา : แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา (ดูรายละเอียด) ภาพรีสอร์ทพร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
ผู้จัดทำ : Newtravel  Thailand (http://www.suanphungguide.com)
ปีที่พิมพ์ : ไม่ทราบ
ได้รับเมื่อ24 ก.พ.2556 แจกจ่ายในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556 

******************************************
อ่านต่อ >>

แผ่นพับแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว จ.ราชบุรี (พ.ศ.2556)

                  ด้านหน้า                                                   ด้านหลัง      

























ชื่อเอกสาร : แผ่นพับแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว จ.ราชบุรี
เนื้อหา : แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวภายใน จ.ราชบุรี (ดูรายละเอียด) เบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญในแต่ละอำเภอ แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว อ.สวนผึ้ง (ดูรายละเอียด) แนะนำร้านอาหาร 
ผู้จัดทำ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี
ปีที่จัดทำ : ไม่ระบุ
ได้รับเมื่อ : 24 ก.พ.2556 แจกจ่ายในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

******************************
อ่านต่อ >>