วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

ภาพการเชิญชวนประชาสัมพันธ์งานท่องเที่ยวราชบุรี ปี 2562
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราชบุรีในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2562)

ชื่อหนังสือ ราชบุรีในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2
ผู้เขียน พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชบุรีศึกษา
ISBN 978-974-458-625-4
เนื้อหา เหตุการณ์ในราชบุรี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
จัดพิมพ์โดย สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.032-337-890
พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 เล่ม
พิมพ์เมื่อ : มกราคม 2562

พิมพ์ที่ เมืองราชการพิมพ์ ราชบุรี โทร.032-323-777
ราคา ไม่จำหน่าย แจกฟรี
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

ดูหนังสือออนไลน์ที่ http://online.pubhtml5.com/bvmn/hebr/

************************
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

ราชบุรี 2562

ชื่อหนังสือ ราชบุรี 2562 
เนื้อหา  ประวัติรัชกาลที่ 1 และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีราชบุรี
ISBN 978-974-458-621-6
จัดพิมพ์โดย สำนักงานจังหวัดราชบุรี 
พิมพ์ที่ : เมืองราชการพิมพ์ ราชบุรี
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2561 
จำนวนที่พิมพ์ 2,500 เล่ม
โอกาสที่พิมพ์ นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่  
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books 

*******************
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

บรรยายชีวะประวัติและเหตุการณ์ (พ.ศ.2470-2490)

ชื่อหนังสือ บรรยายชีวะประวัติและเหตุการณ์ 
ผู้เขียน นายสละ จันทรวงศ์
เนื้อหา บันทึกเรื่องราวเกี่ยวเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในราชบุรี
ระยะเวลาที่บันทึก พ.ศ.2470-2490
สถานที่เก็บรักษา : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books 

********************
อ่านต่อ >>