วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

รำฤกถึงนายผีจากป้าลม (พ.ศ.2533)

รำฤกถึงนายผีจากป้าลม
ชื่อหนังสือ รำฤกถึงนายผีจากป้าลม
โดย สำนักพิมพ์ทะเลหญ้า 89/513 หมู่บ้านโชคชัย คลองจั่น ซอยโอฬาร 2 กทม.10240 โทร.02-374-7087
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) 974-85730-7-9
พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน 2533 จำนวน 4,000 เล่ม
พิมพ์ที่ สื่ออักษร โทร.02-235-2178-85 ต่อ 3334
จัดจำหน่าย เคล็ดไทย โทร.02-222-5696-8
เนื้อหา เรื่องราวช่วงชีวิตและผลงานที่เปิดเผยเป็นครั้งแรกของนายอัสนี พลจันทร์
ราคา 54 บาท

*******************

ไม่มีความคิดเห็น: