วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ (พ.ศ.2533)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์
 พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
 ณ กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี
 วันที่ 20 สิงหาคม 2533
หนังสือที่ระลึก ในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ณ กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี วันที่ 20 สิงหาคม 2533
จัดทำโดย กรมการทหารช่าง
พิมพ์แจกจ่ายเป็นที่ระลึก ไม่จำหน่าย

*********************

ไม่มีความคิดเห็น: