วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงสวนผึ้ง (พ.ศ.2540)

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงสวนผึ้ง

ชื่อหนังสือ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงสวนผึ้ง
ผู้จัดทำ โรงเรียนสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
งบประมาณ ปี 2540 โดย สภาวัฒนธรรม จ.ราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
สถานที่พบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

*****************

ไม่มีความคิดเห็น: