วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

คนมอญ (พ.ศ.2543)

คนมอญ
ชื่อหนังสือ คนมอญ
เขียนโดย พิสัณห์  ปลัดสิงห์
พิมพ์ครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2543
เจ้าของ สำนักพิมพ์ธารบัวแก้ว
บรรณาธิการ  วิทยา  ประทุมธารารัตน์
จัดพิมพ์ สำนักพิมธารบัวแก้ว เลขที่ 25/5/54 ซ.หมู่บ้านเจริญรัตน์ ถ.ประชาราษฎร์ 16 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-526-7838 โทรสาร 02-968-2689 มือถือ 08-1486-3043
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ธนบรรณจัดจำหน่าย จำกัด โทร.02-434-8270-1 โทรสาร.02-424-8512
เนื้อหา บางตอนเกี่ยวกับคนมอญที่ราชบุรี
ราคา 150 บาท

****************

ไม่มีความคิดเห็น: