วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

ราชบุรี (พ.ศ.2541)

ราชบุรี
ชื่อหนังสือ ราชบุรี
เจ้าของ สำนักพิมพ์สารคดี
ISBN 974-8211-66-5
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2541 จำนวน 3,000 เล่ม
จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์สารคดี ในนาม บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด 28-30 ถ.ปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.02-281-6110,02-281-6240-2 โทรสาร.02-282-7003
พิมพ์ที่ ด่านสุทธาการพิมพ์ โทร.02-539-7490
ราคา 380 บาท

*******************

ไม่มีความคิดเห็น: