วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

นิตยสารศิลปากร ปีที่ 2 เล่ม4 (พ.ศ.2501)

นิตยสารศิลปากร ปีที่ 2 เล่ม4
ชื่อหนังสือ : นิตยสารศิลปากร ปีที่ 2 เล่ม4
รหัสสินค้า: 013361 ราคา 175.00 บาท
รายละเอียดนิตยสารศิลปากร ปีที่ 2 เล่ม4 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2501 ปกอ่อน กระดาษธรรมดา หนา 70 หน้า ขนาด195x265 มม.

"นิตยสารรายสองเดือน ของกรมศิลปากร ที่รวบรวมงานด้านประวัติศาสตร์,ศิลปและวรรณคดีหลายๆแขนง โดยเริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ กึ่งพุทธกาลคือ พ.ศ.2500."

ภาพปก เป็นภาพ นางรจนาเสี่ยงทายเลือกคู่ได้เจ้าเงาะ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเขียน
มีเนื้อเรื่องตามสารบัญดังนี้
 • สาส์นสมเด็จ
 • บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ
 • ผังวัดบรมพุทธาราม และวัดสิงหาราม , วัดบรมพุทธาราม และวัดสิงหาราม
 • จิตรกรรมในพระปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
 • ราชบุรีในอดีต
 • Old Mural Painting of the Phra-Prang at Wat Mahadhat in Rajburi
 • ภาพเขียนสีโบราณบนผนังของพระปรางค์ในวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
 • อธิบายเพลง และโน้ตเพลงโสมส่องแสง
 • คำจารึกลานเงิน วัดมหาธาตุ จ.อยุธยา
 • ถาม-ตอบ
 • ผังวัดมหาธาตุและพระปรางค์ที่มีภาพเขียนสี
ที่มา : สยามบุ๊คดอทเนท http://www.su-usedbook.com

**************************

ไม่มีความคิดเห็น: