วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

วรรณกรรมประกอบการเล่นหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2520)

วรรณกรรมประกอบการเล่นหนังใหญ่วัดขนอน
จังหวัดราชบุรี
ชื่อหนังสือ : วรรณกรรมประกอบการเล่นหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี
รหัสสินค้า: 017019  ราคา 399.00 บาท
รายละเอียด:  ผลงานวิจัยของ พ.ต.หญิง ผะอบ โปษะกฤษณะ
ประเภทปก อ่อน กระดาษ ปอนด์
พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2520
จัดพิมพ์โดย โครงการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยทางโทรทัศน์และวิทยุ สำนักนายกรัฐมนตรี
หนาประมาณ 250 หน้า พร้อมภาพประกอบสี่สีและขาวดำบนกระดาษอาร์ต ขนาด 185x260 มม.
สภาพหนังสือ : ปกหลังมอมแมม โดนหนอนเจาะเป็นรู และถลอกแหว่งที่มุมล่างซ้ายเล็กน้อยตามภาพ,ตัวเล่มสภาพดี

รายละเอียดเพิ่มเติม:
บทคัดย่อ การที่ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมประกอบการเล่นหนังใหญ่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ก็เพราะเป็นหนังใหญ่ชาวบ้านคณะเดียวที่เล่นมาประมาณ 100 ปีเศษ และยังสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้
สารบาญ
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ความเป็นมาของหนังใหญ่วัดขนอน
  • บทที่ 3 การรวบรวมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหนังใหญ่วัดขนอน
  • บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
  • บทที่ 5 ความสัมพันธ์ของศิลปะแขนงต่าง ๆ ในการเล่นหนังใหญ่
  • บทที่ 6 บทพากย์และบทเจรจาประกอบการเล่นหนังใหญ่วัดขนอน
  • บทที่ 7 การศึกษาและวิเคราะห์บทพากย์ฯ วัดขนอน
  • บทที่ 8 การเผยแพร่บทพากย์ฯ วัดขนอน
  • บทที่ 9 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ท้ายเล่มเป็นภาพถ่ายจากบทพากย์ที่อยู่ในสมุดดำโบราณ

ที่มา : สยามบุ๊คดอทเนท http://www.su-usedbook.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าอยากได้หนังสือเล่มนี้จะซื้อได้ที่ไหนคะ