วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

เส้นทางรถไฟสายมรณะ สะพานข้ามแม่น้ำแคว (พ.ศ.........)

เส้นทางรถไฟสายมรณะ สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ชื่อหนังสือ เส้นทางรถไฟสายมรณะ สะพานข้ามแม่แน้ำแคว
เรียบเรียงโดย เจ พี
ปีที่พิมพ์ ไม่ได้ระบุ
สถานที่พิมพ์ ไม่ได้ระบุ
เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับราชบุรี : บันทึกเหตุการณ์และภาพช่วงการสร้างทางรถไฟของทหารญี่ปุ่นที่สถานีหนองปลาดุก
พิมพ์จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ไม่ได้ระบุราคาไว้ในหนังสือ

******************

ไม่มีความคิดเห็น: