วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

วัดคงคาราม (พ.ศ...........)

วัดคงคาราม

ชื่อหนังสือ วัดคงคาราม
สถานที่พบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

*******************

ไม่มีความคิดเห็น: