วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

121 ปี โรงเรียนสุริยวงศ์ (พ.ศ.2553)


ชื่อหนังสือ 121 ปี โรงเรียนสุริยวงศ์
พิมพ์ในโอกาสครบรอบ 121 ปี โรงเรียนสุริยวงศ์ (พ.ศ.2432-2553)
ผู้จัดทำ  โรงเรียนสุริยวงศ์ เลขที่ 49 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3233-7255 ต่อ 104 มือถือ 08-6300-1049 โทรสาร.0-3235-0060 เว็บไซต์ http://www.suriyawongse.ac.th/
ออกแบบและพิมพ์ บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3241-7031-2, 0-3242-5310 โทรสาร.0-3242-4145
ไม่จำหน่าย แจกจ่ายเป็นที่ระลึก 
อ่านต่อ >>

10th Anniversary Daruna Ratchaburi English Program School (พ.ศ.2549)


ขื่อหนังสือ 10th Anniversary Daruna Ratchaburi English Program School
พิมพ์ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ร.ร.ดรุณาราชบุรี แผนกสองภาษา เมื่อปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.1997-2006)
ผู้จัดพิมพ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา 80 ถ.คฑาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร./โทรสาร 0-3231-4763
ออกแบบและพิมพ์ บริษัท สตาร์บูม อินเตอร์พริ้น จำกัด โทร.0-2463-4195-6 โทรสาร.0-2819-3221
ไม่จำหน่าย แจกจ่ายเป็นที่ระลึก

อ่านต่อ >>

45 ปี นารีฯ มุทิตาจิต (พ.ศ.2544)


ชื่อหนังสือ "45 ปี นารีฯ มุทิตาจิต"
พิมพ์ในโอกาสครบ 45 ปี โรงเรียนนารีวิทยา (พ.ศ.2498-2543) เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2544 สมัยซิสเตอร์นรา นิยมไทย เป็นผู้จัดการฯ และซิสเตอร์อุษณีย์  เหมบุตร เป็นอาจารย์ใหญ่
ออกแบบและพิมพ์โดย  STARBOOM INTERPRINT Co.,Ltd. 297 ม.9 ซ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร.0-2427-7287
ไม่จำหน่าย แจกจ่ายเป็นที่ระลึก
อ่านต่อ >>

ครบรอบ 120 ปี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี (พ.ศ.2550)


หนังสือที่ระลึก ครบรอบ 120 ปี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี พ.ศ.2430-2550
แจกจ่ายในวันจัดงานครบ 120 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ผู้จัดทำ  พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และนายไพโรจน์ หนุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
พิมพ์และออกแบบที่ : บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด เลขที่ 1/5 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-5534-5,0-3233-7518
ไม่จำหน่าย แจกจ่ายเป็นที่ระลึก

************************
อ่านต่อ >>

โปสเตอร์ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (พ.ศ.2550)


เอกสาร :  "โปสเตอร์ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี"
จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 120 ปี เมื่อปี พ.ศ.2550
จัดทำโดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (สมัยนายไพโรจน์ หนุนภักดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน)
ไม่จำหน่าย แจกจ่ายเป็นที่ระลึก

**************************
อ่านต่อ >>