วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

จิตรกรรมในพระปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2501)

ชื่อหนังสือ จิตรกรรมในพระปรางค์วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
จัดทำโดย กรมศิลปากร
โอกาส พิมพ์ถวายไว้สำหรับวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2501
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร
เจ้าของ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา นายสนั่น บุณยศิริพันธุ์
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

****************************
อ่านต่อ >>

ที่ระลึกการพระราชทานกฐินต้น ณ วัดโชติทายการาม (พ.ศ.2510)

ชื่อหนังสือ ที่ระลึกในการพระราชทานกฐินต้น ณ วัดโชติทายการาม
จัดทำโดย อ.ดำเนินสะดวก
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2510
พิมพ์ที่ ดำเนินการพิมพ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายสุเทพ จังเกรียงไกร 
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราฃบุรีศึกษา : My Books

*************************

อ่านต่อ >>

ราชบุรี (พ.ศ.2505)

ชื่อหนังสือ ราชบุรี 2505
จัดทำโดย จังหวัดราชบุรี
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2505
พิมพ์ที่ บริษัท ประเสริฐธนกิจ จำกัด เลขที่ 377/10-12 ข้างสภานีตำรวจจักรวรรดิ ถนนทรงวาด1 พระนคร โทร.22205
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา น.ส.วีระวรรณ วัฒนโสภณวงศ์ 
เนื้อหาโดยย่อ รายงานกิจการจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2503-2504 รายงานถึงสภาพความเป็นอยู่และวิวัฒนาการของจังหวัดราชบุรี ทั้งในการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น ในรอบปี พ.ศ.2503-2504
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

************************
                                   
อ่านต่อ >>

ที่ระลึกครบรอบ 21 ปี ของการจัดตั้งเทศบาลเมืองราชบุรี (พ.ศ.2499)


ชื่อหนังสือ เทศบาลเมืองราชบุรี ที่ระลึกวันครบรอบปีที่ 21 
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2499
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ประยูรวงศ์ 58 หน้าวัดประยูรวงศ์ พระนคร    
พิมพ์ในโอกาสการจัดงานวันที่ระลึกคล้าวยวันสถาปนาเทศบาลเมืองราชบุรี ครบปีที่ 21 
เนื้อหาโดยย่อ ประวัติและผลงานของเทศบาลเมือราชบุรี
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา : My Books

**************************
อ่านต่อ >>

การหล่อพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พ.ศ.2511)

ชื่อหนังสือ การหล่อพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
จัดทำโดย กรมการรักษาดินแดน
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ 253 สี่แยกสำราญราษฎร์ พระนคร
ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2511 
แจกจ่าย  2 สิงหาคม 2511
เนื้อหาโดยย่อ อธิบายความเป็นมาการหล่อพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราฃบุรีศึกษา : My Books

*****************************

อ่านต่อ >>