วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

ภาพวาด "ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" (พ.ศ.2554)

ภาพวาดระบายสีในหัวข้อ "ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
โดย น.ส.แพรวพรรณ  บุญก่อสร้าง ชั้น ม.4/2 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
จัดแสดงในนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด เมื่อ 22 มิ.ย.2554
ที่มาของภาพ : หน้าปกวารสาร "บ้านเรา" ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554

********************************************

ไม่มีความคิดเห็น: