วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

ตำราหมอนวดมอญ


ชื่อหนังสือ : ตำราหมอนวดมอญ
เจ้าของ : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง โทร.0-3237-2548
ผู้แปลความ : นายจวน  เครือวิชฌยาจารย์ (เมื่อ 1 สิงหาคม 2538)
จัดจำหน่าย : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ดูที่ตั้งและพิกัด)
รายได้ : บำรุงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง   
พิมพ์ครั้งแรก : กรกฎาคม พ.ศ.2540 จำนวน 1,000 เล่ม

ไม่มีความคิดเห็น: