วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

นำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง


ชื่อหนังสือ : นำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
เนื้อหา : แปล 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จัดพิมพ์โดย กระทรวงวัฒนธรรม 
เรียบเรียงต้นฉบับ ศูนย์มอญศึกษา (http://www.monstudies.org) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
จัดเรื่อง/รูปเล่ม นิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ
พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2547 จำนวน 1,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 จำนวน 3,000 เล่ม
ISBN 978-974-9681-98-5
สถานที่จำหน่าย พิพิธภัณฑ์พท้นบ้านวัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ดูที่ตั้งและพิกัด)
ราคา : - บาท

ไม่มีความคิดเห็น: