วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

ใบสำคัญสอบไล่ได้ชั้น ป.1 - พ.ศ.2475ใบสำคัญสอบไล่ได้ ชั้นปีที่หนึ่งของประถมศึกษา ตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการนี้ ออกในสมัย "พระยารามราชภักดี (ม.ล.สวาสดิ์ อิศรางกูร)" เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2475 ซึ่งเป็นของพระพิบูลธรรมเวที (ชุบ  อินฺทโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากท่อ และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สมัยที่ท่านเป็นนักเรียนประชาบาล โรงเรียนวัดวันดาว 

ผมได้ไปพบเอกสารนี้ตีพิมพ์ไว้ในหนังสือ "อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ" ของท่านซึ่งพิมพ์แจกจ่ายเมื่อ 21 มิถุนายน 2547 ณ เมรุลอยชั่วคราววัดปากท่อ เห็นว่าเป็นเอกสารเก่าที่น่าศึกษาดี และนับวันจะหาดูได้ยากมาก จึงได้นำมาบันทึกไว้ ณ ที่นี้

หมายเหตุ : เอกสารเล่มนี้เก็บรักษาอยู่ที่วัดศรัทธาราษฎร์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี


**********************************************

ที่มาข้อมูล
วัดปากท่อ. (2547). อนุสรณ์พระราชทานเพลิงพระพิบูลธรรมเวที (ชุบ อินฺทโชโต). ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์.

ไม่มีความคิดเห็น: