วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

คู่มือการเขียนภาษามอญด้วยอักษรไทย


ชื่อเอกสาร คู่มือการเขียนภาษามอญด้วยอักษรไทย
จัดทำโดย  ทีมวิจัย โครงการ "อนุรักษ์และฟื้นฟูภาษามอญ ด้วยการสร้างวรรณกรรมสำหรับเยาวชนมอญ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี" โดยมี น.ส.อำไพ  มัฆมาน เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ เป็นพี่เลี้ยง
สถานที่จำหน่าย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ดูที่ตั้งและพิกัด)
ราคา :  -  บาท


ไม่มีความคิดเห็น: