วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระพิบูลธรรมเวที (ชุบ อินฺทโชโต) (พ.ศ.2547)

ชื่อหนังสือ : พระพิบูลธรรมเวที
พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระพิบูลธรรมเวที (ชุบ อินฺทโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากท่อ และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ เมื่อ 19-20-21 มิถุนายน พ.ศ.2547 ณ เมรุลอยชั่วคราว วัดปากท่อ อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี
เนื้อหาโดยสังเขป
  • ประวัติพระพิบูลธรรมเวที (ชุบ อินฺทโชโต)
  • ประวัติวัดปากท่อ
  • ประวัติเจ้าอาวาสวัดปากท่อจากอดีตถึงปัจจุบัน
  • ประวัติเกี่ยวกับที่ว่าการอำเภอปากท่อ
ผู้จัดทำหนังสือ คณะสงฆ์วัดปากท่อ
พิมพ์ที่ บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด  1/5 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 โทร.08-1875-2359, 0-3232-5534-5
สถานที่พบ : วัดศรัทธาราษฎร์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี (ดูที่ตั้งและพิกัด)

***************************
ไม่มีความคิดเห็น: