วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

หลวงปู่คง วัดศรัทธาราษฎร์ (พ.ศ.2530)ชื่อหนังสือ หลวงปู่คง วัดศรัทธาราษฎร์ เล่ม 3
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานทอดกฐินสมามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2530
ผู้จัดทำ : อมโรภิกษุ
พิมพ์ที่ วิศวการพิมพ์  16/3 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3233-8195
เนื้อหาโดยสังเขป เกร็ดประวัติของหลวงปู่คง อดีตเจ้าอาวาสวัดศรัทธาราษฎร์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ระหว่าง พ.ศ.2434-2461 และนิทานธรรมมะ
สถานที่พบ วัดศรัทธาราษฎร์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
ปกหลัง งานประจำปีของวัดศรัทธาราษฎร์ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
  • งานนมัสการปิดทองหลวงปู่คง วันที่ 11-16 เม.ย.ของทุกปี
  • เนกขัมนารี (บวชชีพราหมณ์)  วันที่ 19-25 เม.ย.ของทุกปี
*************************

ไม่มีความคิดเห็น: