วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นิตยสาร GoRatchaburi.com (พ.ศ.2554)

ปีที่ 1 เล่มที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2554

ชื่อหนังสือ : นิตยสาร GoRatchbauri.com
ประเภท : นิตยสารรายเดือน
เจ้าของ : บริษัท กล้าความคิด จำกัด
บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา : นายกมล  ตันศิริมาศ
กองบรรณาธิการ : สราวุธ  พลเสน
พิมพ์ที่ : เมืองราชการพิมพ์
ราคาจำหน่าย : ฟรี

ไม่มีความคิดเห็น: