วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แววรุ้งที่ราชบุรี


ชื่อหนังสือ แววรุ้งที่ราชบุรี
ผู้ประพันธ์ ศรีวิชัย   ทรงสุวรรณ (ดูรายละเอียด)
พิมพ์เมื่อ มีนาคม 2541
จำนวนพิมพ์ 2,000 เล่ม
พิมพ์ที่ ธรรมรักษ์การพิมพ์  1/3 ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.0-3232-5534-5
เจ้าของ ศรีวิชัย ทรงสุวรรณ  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ราคา 50 บาท
รายได้จากการจำหน่าย ส่วนหนึ่งจะเป็นเงินทุนซื้อชุดนักเรียนทั้งชายและหญิง เข็มขัด รองเท้า อุปกรณ์ประกอบการเรียน อุปกรณ์กีฬา และอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
เนื้อหาโดยสังเขป รวบรวมบทกลอนต่างๆ ที่ อ.ศรีวิชัย  ทรงสุวรรณ ได้ประพันธ์ขึ้น และตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ อาทิ เดลินิวส์, ก้าวหน้า, นครไทย, แววรุ้ง, สกุลไทย, สร้อยสลับสี, กุลสตรี, เบญจกัลยานี, ขวัญเรือน, หญิงไทย, สตรีสาร, วารสารวางแผนครอบครัว,  ศรีสยาม ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีประวัติในบางช่วงบางตอนของ อ.ศรีวิชัยฯ เขียนเอาไว้ด้วย
สั้งซื้อได้ที่ อาจารย์ศรีวิชัย  ทรงสุวรรณ โดยตรง
สถานที่พบ ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา 20/24 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี (อ.ศรีวิชัยฯ เป็นผู้มอบหนังสือให้โดยตรง)

****************************************



ไม่มีความคิดเห็น: