วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คู่มือราชบุรี ประจำปี 2553

ชื่อวารสาร  คู่มือ..ราชบุรี
คำขวัญประจำหนังสือ วารสารเพื่อการติดต่อสื่อสาร ท่องเที่ยว และลงทุนประจำปี 2553
วัตถุประสงค์ เป็นคู่มือเพื่อการติดต่อสื่อสาร  ท่องเที่ยว และการลงทุน จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนและธุรกิจห้างร้านทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้จะซื้อจะขาย หรือต้องการติดต่อทำธุรกิจ และท่องเที่ยวภายในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
เนื้อหาโดยสังเขป
  1. แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
  2. บทความเกี่ยวกับเรื่องราวในราชบุรี
  3. ข่าวในจังหวัดราชบุรี
  4. ของซื้อของฝาก
  5. แผนที่จังหวัดราชบุรี
  6. ทำเนียบธุรกิจ
  7. หน่วยงานต่างๆ ในราชบุรี
  8. โฆษณาหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ ในจังหวัดราชบุรี
เจ้าของ หจก.วิชั่นอินเตอร์ พับลิซซิ่ง
บรรณาธิการ สมชาย  เหมาะดี
ผลิตโดย สำนักพิมพ์สื่อเสรี 29/19 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร./โทรสาร.0-2950-5224 เว็บไซต์ http://www.visioninter.co.th/
การจำหน่าย -แจกฟรี-
สถานที่พบ ห้องสมุดราชบุรีศึกษา 20/24 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี


************************************************

ไม่มีความคิดเห็น: