วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พิพิธภัณฑ์ทหารช่างชื่อหนังสือ :  พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง
จัดทำโดย : กองวิทยาการ กรมการทหารช่าง กองทัพบก
พิมพ์เมื่อ : เดือนมิถุนายน พ.ศ.2538 
ในโอกาส : วันทหารช่าง ปีที่ 120 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2538
เนื้อหาโดยสังเขป
  • ความเป็นมา
  • การจัดแสดง
  • พระบิดาทหารช่าง
  • ทหารช่างกับการสร้างทางรถไฟ
  • วีรกรรมถ้ำขุนตาล
  • ค่ายทหารราชบุรี
  • ความเป็นมาของชื่อค่ายภาณุรังษี
  • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ราคา :  แจกฟรีไม่จำหน่าย
สถานที่พบ : ห้องสมุดสถาบันราชบุรีศึกษา 20/24 ถ.สมบูรณ์กุล อ.เมือง จ.ราชบุรี


*************************************


ไม่มีความคิดเห็น: